Det er utarbeidet nytt informasjonsmateriell om afrikansk svinepest, denne gang på engelsk med tanke på turister, jegere, produsenter og andre besøkende. Plakatene er utviklet av OIE, den internasjonale organisasjonen for dyrehelse. De er til fri bruk og distribusjon om dere ønsker, og kan lastes ned her:

General

Travellers

Commercial pig farms

Hunters

Transport authorities

 

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsvin og Animalia har utarbeidet en plakat med smitevernråd. Rådene omfatter hygienetiltak, krav om karantenetid før man går inn i en norsk besetning etter mulig smittekontakt i andre land og ikke minst råd om hvordan man unngår å spre smitte via mat. Plakaten er oversatt til engelsk, russisk, polsk, rumensk og litauisk.

Disse kan lastes ned her