Det nye regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene. Veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene finner du her. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

Les alt om saken hos Fylkesmannen i Oslo og Viken