Fakta: Økonomisk ramme
Ramme: 1240 mill. kr., noe som gir en inntektsmulighet på kr 20.600 kr per årsverk i 2020. Til sammenligning får andre grupper 20.000 kr.

Nødvendig løft i kornøkonomien

- Når det gjelder kornprodusentene har vi klart å bedre inntektsmulighetene, men dessverre ikke så mye som vi skulle ønsket. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda, sier Uvaag.  

 

Grønnsaker, frukt og bær styrkes

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte bl.a. frukt, grønt og korn. Partene ble enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet.

- Vi utnytter markedsmulighetene som ligger i forbrukernes ønske om mer norsk frukt, bær og grønnsaker, og at vi fikk staten med på denne satsingen gleder oss, understreker Uvaag.

 

Resultater, tross tøffe tak

Norges Bondelag arbeider for å få unge til å satse på en framtid i jordbruket. Vi vil at våre bønder skal bruke jorda og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til.

- Gjennom forhandlingene har vi klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Svend Arild Uvaag.

Les Sluttprotokoll for jordbruksoppgjøret

Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale:

 • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper
 • Lanserer innovasjons og vekstprogram på frukt og grønt
 • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
 • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk 
 • Stimulerer til mer beiting i utmarka

 

Fakta om korn i jordbruksavtalen for 2020

Kornarealet har gått ned de siste årene:

Jordbrukets krav prioriterte et økonomisk løft til kornbonden, med særlig styrking av kornproduksjonen i marginale områder. Kravet la til rette for å øke norsk kornproduksjon der det er mulig, og styrke gras- og husdyrproduksjonen i resten av landet.

Tilbudet fra staten lå under jordbrukets krav både på pris og tilskudd til korn.

Resultatet i avtalen etter forhandlingene:

 • Målprisen på matkorn øker fra 12 øre/kg i statens tilbud til 14 øre/kg.
 • Målprisen på fôrkorn øker med 12 øre/kg.
 • Arealtilskuddet øker med
  • 10 kr/pr daa i sone 1 og 2
  • 15 kr/pr daa i sone 2 og 3
  • 20 kr/pr daa i sone 4 til 7
 • Kulturlandskapstilskuddet øker med 4 kr pr daa.
 • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag

 

Kraftfôrprisen:

Det blir en begrenset økning i råvarekostnadene for husdyrbønder som følge av jordbruksoppgjøret, på 2 øre/kg.

I føringene for investeringsmidler (IBU-midler) blir det prioritert midler til korntørker og lageranlegg.