Blant forslagene i Høyres alternative budsjett er å hente 460 millioner kroner gjennom en CO2-avgift i landbruket. Partiet mener det er på tide at landbrukssektoren «tar sin del av utslippskuttene». Samtidig kutter Høyre hele regjeringas bevilgning til klimasatsingen Bionova og legger til rette for å finne nye områder for å lete etter mer olje og gass.

Høyre bryter klimaavtalen

Bjørn Gimming mener det er viktig å satse på grøntsektoren framover, men at Høyre bommer totalt med sin virkelighetsforståelse. 

– Å kutte Bionova helt og innføre CO2-avgifter i landbruket viser fullstendig mangel på forståelse for betydningen av arbeidet som legges ned i norsk landbruk hver eneste dag og ikke minst den jobben næringa tar for å kutte klimagassutslipp, sier Gimming og utdyper:Gimming peker på at det var Erna Solberg selv som tok inititativ til klimaavtalen som Høyre nå foreslår å bryte

– Hele landbruksnæringa og staten har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Da er det helt urimelig at Høyre kan påstå at næringa ikke tar sin del av utslippskuttene. Vi har også egen klimaplan for å følge opp denne klimaavtalen, uten at vi svekker norsk matproduksjon og beredskap. I klimaavtalen ligger det derfor til grunn at utslippene skal reduseres uten at de biologiske prosessene skal avgiftsbelegges. Denne avtalen var det Erna Solberg som tok initiativ til og Solberg-regjeringen som signerte på. Det er uakseptabelt av Høyre å bryte avtalen og gå fra sine forpliktelser på denne måten.

Viser at Høyre ikke er opptatt av beredskap

Gimming understreker at Landbrukets klimaplan viser til at det er mulig for landbruket å oppnå klimamålet uten å redusere matproduksjonen bruk av matjorda, svekke bosetting i distriktene eller å redusere antall dyr på norske beiter.

– Det er viktig å huske på at kun tre prosent av landet vårt er matjord, som er den laveste andelen i hele Europa. Norge har derimot gode utmarksbeiter av høy kvalitet på 45% av fastlandsarealet og vi er dermed helt avhengige av å fortsette å ta i bruk de naturgitte ressursene vi har for å opprettholde norsk matberedskap.

Lederen i Norges Bondelag peker på at Høyres budsjett vil gjøre det mye vanskeligere å nå målene om redusert klimagassutslipp i landbruket, samtidig som man opprettholder norsk matproduksjon og beredskap.

– Bionova blir et veldig viktig verktøy for bonden for å nå klima- og bærekraftambisjonene i landbruket. Mange gode klimatiltak gir økte driftskostnader for bonden, som kan dekkes gjennom Bionova. Ikke bare foreslår Høyre å innføre økte kostnader for bonden i form av CO2-avgift, men partiet foreslår i tillegg å fjerne en viktig mulighet for bonden til å finansiere klimatiltak på gården. Dette ville ikke bidratt til flere klimatiltak i norsk matproduksjon, men heller vanskeliggjort vår jobb med å redusere klimagassutslipp i henhold til klimaavtalen som Solberg-regjeringa signerte på.

Gimming blir bekymret for at beredskap ikke ser ut til å være en prioritet for Høyre.

– De foreslår å svekke økonomien i norsk matproduksjon og dermed vår evne til å produsere mat til egen befolkning, og samtidig kutte i arbeidet med å etablere beredskapslagring for korn. Det viser tydelig at Høyre ikke er så opptatt av beredskap, på tross av den situasjonen vi har i Europa og verden nå. Det synes jeg er urovekkende.