Det ble et topptungt møte på Bryn Gård da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og statsforvalteren i Oslo og Viken kom for å snakke om avrenning til Oslofjorden.

Vi har fokus å dette med avrenning i Oslofjorden. Jeg vil gi annerkjennelse til dere som dyrjer jorda og produserer mat. Det er hardt arbeid, så jeg vil gjerne berømme dere for jobben dere gjør.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Godt på vei

Bjørn Gimming fortalte at landbruket har jobbet lenge og er kommet langt på vei med miljøtiltak.

– Vi er opptatt av at vi skal lykkes med miljøarbeidet. Vi har vært engasjert i dette i veldig mange år. Fokuset har lenge vært på fosfor. Der har vi kommet langt med å redusere jordarbeidinga. Nå er vi mer over på hvordan reduksjon av utslipp av nitrogen. Disse to næringsstoffene oppfører seg helt ulikt i jorda, sa Gimming.

Videre sa han at det ikke er noe tvil om at nitrogen er det næringsstoffet som har aller mest å si for hvor stor matproduksjonen skal bli.

– Vi ønsker jo heller ikke at overskuddsnitrogenet skal havne i vassdragene eller i fjorden. Så det gjelder å finne de tiltakene som har best effekt på nitrogenet, samtidig som vi opprettholder og styrker matproduksjonen. I jordbruksoppgjøret i fjor ble vi enige å starte opp et arbeid med en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse. Det må vi følge opp i årets forhandlinger fordi tiltak for nitrogen er noe annet enn det vi har jobbet med fosfor, fortalte Gimming.

Demotiverende

Kornbonde Erik Røkolt gjør flere tiltak på sin gård for å hindre avrenning. Blant annet med stubb areal på høsten og presisjonsgjødsling. Men han etterlyser bedre midler.

Kornbonde Erik Røkholt

– Det er ikke så godt å si akkurat hvilke tiltak som motiverer mest. Men når vi på høsten bestemmer hvilket areal vi skal så her og der, så ser vi da på RMP-tilskuddene, søker, og så får vi beskjed om at det er så mange som har søkt at satsene har gått ned 20 prosent. Det er litt demotiverende, sa Røkholt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide forklarte at det er viktig at gjødselen blir der den skal være, og bidrar til vekst, og ikke til avrenning til bekker, elver og til fjorden.

– Dessuten må vi sørge for at jorda blir på jordet der den gjør nytte for seg. Vi må sørge for at vi hele tiden har et skikkelig kunnskapsgrunnlag for at vi kan gjøre virkemidlene så effektive som mulig og med minst mulige negative sidevirkninger. Fakta har makta. Derfor er det så konstruktivt at bønder og Bondelaget vil bidra til å bygge denne kunnskapen slik at vi får minst mulig avrenning og kan produsere norsk mat, sa Barth Eide.