Fredag 14.oktober var landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide på gårdsbesøk på gården Kjos Mjølk DA på Jessheim som er drevet av Torunn og Hans Petter Aurstad. Gården er den første i Norge som er med på forsøk med tilsetning av rødalger og Bovaer i fôret til melkekyrne, et prosjekt som ledes av Tine, for å begrense metanutslippene.

Sammen med Tine hadde Bondelaget invitert de to ministerene til gården for å vise hvordan det fungerer i praksis.

-Skal landbruket nå sine klimamål er det helt essensielt at forsøk som dette utvikles og utvides, sa Bondelagsleder Bjørn Gimming.

Forventer 30 prosent reduksjon i kuas metanproduksjon

Tines prosjektledere forklarte hvordan de tester effekten av metanhemmerne Bovaer og rødalger på metanproduksjon, fôropptak og melkeproduksjon.  

- Vi sjekker også melkekvaliteten slik at den ikke påvirkes negativt, sier Kim Viggo Weiby, spesialrådgiver på klima og bærekraft i Tine.

Prosjektet går ut oktober, deretter skal resultatene analyseres.

- Vi har en forventning om, ut fra den doseringen vi har gjort, en reduksjon på cirka 30 prosent i metanproduksjonen i kua, sier Weiby.

Begge ministrene var svært positive til det de hadde sett.

- Jeg er imponert over det jeg ser. Det å se det er noe annet enn å bare høre om det for da ser du hvilken effekt det har. Det er ingen tvil om at dette er fremtidsrettet og dette vil vi ser mye mer av, sa landbruks og matminister Sandra Borch.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vektla jobben med å få ned utslippene av metan.

- Hvis vi gjør det Den globale metanalliansen ønsker, å få 30 prosent samla kutt, så kan det spare oss for et par promille oppvarming.  Og det er kjempe viktig i forhold til hvor alvorlig klimakrisen er. I tillegg gjør det noe for det vi har lyst til å fortsette med, nemlig at landbruk i Norge, inkludert husdyrhold, sa Barth Eide.

Norske bønder vil bidra

Bjørn Gimming understreket næringas egen klimaplan for hvordan vi skal kutte  5 millioner tonn CO2 ekvivalenter i perioden 2021-2030 der et vesentlig punkt er knyttet til klimavennlig og bærekraftig fôring.

- Samtidig er vi er helt nødt til å finne en måte å dekke opp merkostnadene med bruk av tilsetningsstoffer i fôr. Bonden og norsk landbruk kan ikke ta den kostnaden selv. Nå som Bionova har blitt etablert og blitt finansiert, så kan denne satsningen være aktuell inn der, sa Gimming 

For melkebøndene Torunn og Hans Petter Aurstad var ikke dette en helt vanlig dag på jobben, men de mener det ville være med i prosjektet fordi klimajobben er vikitg for landbruket.

- Vi synes det er veldig flott at de tar seg tid, prioriterer og lærer om dette  og den jobben landbruket gjør for å få ned klimautslippene, sier Torunn Austad.