Onsdag denne uka var det heldagsseminar for klimasmarte spydspissbønder. Spydspissbøndene fungerer som ambassadører for Landbrukets klimakalkulator og for klimaarbeidet i landbruket.

– Nå har vi klimasmarte spydspissbønder i alle fylker, noe jeg håper kommer til god nytte for alle som vurderer å ta i bruk klimakalkulatoren eller har spørsmål om klimaarbeid på egen gård.

Klimarådgiver Pernille Bügel i Norges Bondelag.

Spydspissbøndenes rolle handler først og fremst om å bistå som ressurs for kommunikasjon om klimaarbeid overfor medlemmer i eget fylke.

HER finner du en oversikt over spydspissbønder i ditt fylke.

På seminaret var flere av spydspissbøndene fysisk til stede, mens noen fulgte med på Teams.

Klimasmart spydspissbonde Torstein NæssKlimasmart spydspissbonde Torstein Næss, Trøndelag: – Jeg ble spydspissbonde fordi det er et engasjement jeg har. Det handler om å se mulighetene og være med på de forventingene samfunnet har til oss. Det er vesentlig for å vise samfunnet hva vi holder på med. Jeg har deltatt på informasjonsmøter sammen med NLR og Statsforvalteren der vi informerer om klima. Vi prøver å ta ned skepsisen til klimaarbeidet i landbruket ved for eksempel å vise hvor enkelt det er å ta i bruk klimakalkulatoren.

 

Klimasmart spydspissbonde Marthe BogstadKlimasmart spydspissbonde Marthe Bogstad, Akhershus:

– Jeg er klimamsart spydspissbonde fordi jeg ble spurt om å være det. Jeg hadde allerede hatt klimarådgivning med NLR og Tine. Da var det ikke vanskelig å si ja. Jeg har holdt et innlegg om klima på årsmøtet til Akershus Bondelag, og jeg har pratet positivt om temaet i jordbukspodden.

 

 

Over 7000 har tatt i bruk klimakalkulatoren

En oversikt fra 21. august viser at 7691 bønder har logget seg inn i landbrukets klimakalkulator.

– Det er kjempebra at så mange allerede har begynt å ta i bruk kalkulatoren, og nå håper vi at flere gjør det samme. Man kan enkelt begynne å bruke klimakalkulatoren ved å gå inn på Klimasmart landbruk sine nettsider, og klikke på logg inn, sier Bügel.