Nyheter

Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Bli med på tre helgesamlinger og lær om landbruk, utdannings- og karrieremuligheter!

1000 muligheter i Troms-landbruket! I løpet av 2014 arrangerer 4H Troms tre helgesamlinger hvor ungdom mellom 13 og 17 år får bli kjent med noen av de mange mulighetene Tromslandbruket har å by på: Bli med oss til gårdsbruk og småbedrifter rundt i fylket, og opplev hverdagen til bønder og andre som lever av naturen vår! Du får lære om de vanligste husdyra, om arktisk planteproduksjon, om forhold mellom dyr og mennesker, om lokalmat, reiseliv og mye mer.

Planlegging av dreneringstiltak – dagskurs

Det kreves en god plan for at dreneringstiltak skal fungere. I tillegg skal en dreneringsplan gi en felles forståelse av hva som skal gjøres, grunnlag for å søke tilskudd og en dokumentasjon i ettertid på hva som er gjort. Bioforsk sammen med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer tre dagskurs i Troms. Faglig ansvarlig er Are Johansen, Lofoten LR som er vår fremste dreneringsekspert.

Aksjonsleder i Sør-Troms er kokforbannet!

Fotograf: Unni Hellebø Andreassen

I dag har bønder i Sør-Troms aksjonert mot regjeringens håntilbud, sier aksjonsleder Edmund Ludvigsen. Et tjuetalls traktorer kjørte i dag kolonne gjennom Harstad by for å vise sin misnøye.

Sinte Tromsbønder aksjonerte mot elendig jordbruksoppgjør!

I dag har bønder markert sin misnøye med Statens tilbud. Traktorkolonne gikk fra Balsfjord til Fylkeshuset i Tromsø, over 9 mil en vei! Det har i tillegg vært fyrt bål over hele fylket, fra gammelt av er vardetenning et varsel om fare.

Brudd i jordbruksforhandlingene!

Vi hadde som utgangspunkt å få til en avtale, men Staten har vist marginal forhandlingsvilje. Regjeringens tilbud er et alvorlig angrep på distriktslandbruket! Vi vil ikke være bekjent av en slik politikk, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Vanskelig utgangspunkt!

Tilbudet er trist lavt, og er et vanskelig utgangspunkt! Dokumentet skal leses nøye og så får en se om dette er noe å gå videre på. Umiddelbart er vi redd for at distriktslandbruket kan bli taperen, i og med at det ikke er økning i husdyrtilskudd og fraktordninger. Det blir uansett spennende dager fremover, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Våre samarbeidspartnere