På Senja og Rå videregående skoler får du treffe elever som har valgt naturbruksutdanning. De kan fortelle om sine valg og framtidsplaner, og du får følge dem gjennom en vanlig skoledag.

4H sitt motto er «Å lære ved å gjøre». Samlingene blir derfor lagt opp med mest mulig praktisk innhold. Foreløpig plan for helgesamlingene finner du nedenfor. Endelig program sendes deltakerne før hver enkelt samling.

Grønn framtid er et prosjekt i regi av 4H Troms, med støtte fra Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

Samling i Lenvik 5. - 7- juni

- Senja vgs. Gibostad

(Landbruksskolen)

- Gårdsbesøk: Sau, lam,

gjeterhund

- Ammeku

- Økologisk landbruk

- Bygdenæringer

Samling i Kvæfjord 12.-14. sept.

- Rå videregående skole

- Grønnsaker og potet

- Bær

- Gris

- Gårdsbutikk

- Grønt rei

Samling i Balsfjord 14.-16.nov.

- Melkeku

- Geit

- Salgsmuligheter

- Ysting

- Inn på tunet

- Skogbr

Praktiske opplysninger:

Hvem kan delta: Ungdom født 1997-2000. Du trenger ikke være medlem i 4H.

Pris: Egenandel kr 1000,- pr person dekker alle tre samlinger pluss reise. Hvis du kun blir med på en eller to er prisen 500 per stk: den tredje er gratis. Faktura betales før første samling. Er du medlem i 4H, kan du søke klubben din om støtte dersom du velger Grønn framtid som ditt prosjekt.

Reise: Du må selv bestille reise til og fra samlingene. Reis på billigste måte.

Når du leverer kvitteringer for reisekostnadene og ditt kontonummer, får du pengene for reisa tilbake fra 4H Troms.

Overnatting: 4H Troms ordner med overnatting. Det kan være på hotell, flatseng eller ute. Du vil få beskjed hvis du må ha med sovepose eller sengetøy.

Mat: Du får mat på samlingene, mat på reise må du dekke selv.

Gi beskjed ved påmelding hvis det er mat du ikke tåler.

Klær: På samlingene skal vi både være ute, inne og i fjøs. Du må ha med deg varme nok klær og klær som tåler en støyt.

Fri fra skolen: Samlingene vil foregå i helgene, men fredager og en torsdag vil også bli brukt. Du får dokumentasjon på hva og hvor du har vært fra 4H-Troms, og fraværet skal derfor regnes som gyldig.

Fortell det videre: Vi vil gjerne at deltakerne forteller andre om det de opplever på samlingene, for eksempel gjennom blogging, avisinnlegg, foredrag for klassen eller 4H-klubben, e.l. Vi kommer også til å snakke om måter å fortelle på i løpet av samlingene.

Informasjon: Kontakt prosjektleder Trude Haugseth Moe på tlf. 957 63 523 eller

e-post trude@4h.no Spørsmål kan også stilles til 4H Troms v/Anne Kari Eliassen, tlf. 776 48126 / 482 11342 eller e-post troms@4h.no

Påmelding: www.4h.no/troms. Bla deg fram til 5. juni 2014 i kalenderen, klikk på datoen og fyll ut påmeldingsskjemaet. Evt. send en e-post til trude@4h.no og meld deg på med kontaktinformasjon (navn, tlf, e-post, adresse)