Nyheter

Målselv Bondelag ble årets lokallag i Troms

Fra venstre Bjørn Kvammen, Asgeir Slåttnes og Mette Pedersen Anfeltmo

Etter mye og målretta aktivitet for landbruket i kommunen, ble Målselv Bondelag kåret til årets lokallag på årsmøtet i Troms Bondelag. Leder Mette Pedersen Anfeltmo og Bjørn Kvammen var tilstede og mottok prisen.

Resolusjon fra årsmøtet i Troms Bondelag

Resolusjon Troms Bondelag

Et samlet årsmøte ønsket å uttale seg om flere saker, og skrev derfor en resolusjon som omhandlet nedlegging av veterinærinstituttet i Tromsø, manglende bredbåndsdekning i distriktene, landbruksutdanninga i fylket og bekymring rundt nedleggingstakten for Troms-landbruket.

Kvænangen-bonde fronter ny kampanje

Nestleder i Troms Bondelag, Svein-Olav Thomassen ved postkassen

Svein Olav Thomassen fra Kvænangen er en av bøndene som er med på å vise hvorfor Norge trenger bonden.

Grønn fremtid for ungdom

Meld deg på før 1. april!

Er du mellom 13 og 17 år? Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Meld deg på Grønn framtid! Søknadsfristen er 1. april.

Leders tale på årsmøtet i Troms bondelag

Asgeir Slåttnes holdt sin ledertale på årsmøtet, og den kan du lese under.

Årsmøte i Troms Bondelag

Leder Asgeir SLåttnes

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avhold i Tromsø tirsdag og onsdag, og første dag hadde et rikholdig program med presentasjoner og innspill fra Hurtigrutas lokalmatsatsing, Opplysningskontoret for kjøtt og egg, politisk seminar med representanter fra Høyre, Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. På møtets andre dag ble Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder for fylkeslaget. Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag ble valgt inn som nytt styremedlem. Tone Rubach fra Grytøy Bondelag ble valgt inn som 1. vara og stiller fast i styremøtene for fylkeslaget.

Våre samarbeidspartnere