Det har i går og dag vært aksjoner i Troms. Bøndene mener Staten driver hån mot dem som matprodusenter. Det går ikke an å ta fra de mange små og gi til noen få store, sier fylkesstyremedlem Daniel Arne Hansen. Tilbudet er direkte umoralsk og usosialt. Vi finner oss ikke i dette, sier Hansen.