Nyheter

Ny kunnskap om brannvern i landbruket!

Foto: Unni Hellebø Andreassen

På onsdag var 16 gårdbrukere samlet på Norges Brannskole til temadag om brannvern i landbruket. Det er andre gang at Troms Bondelag, i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole, arrangerer brannverndag. Kåre Idland, branninspektør Rogaland, Arnstein Kartevoll, Arbeidstilsynet Rogaland og Per Asbjørn Andvik fra Gjensidige, bidro med ulike innlegg.

Samhold og styrke!

Kaja Heltorp

Kaja Heltorp prosjektleder i Tørre å spørre, utfordrer ledermøte i Troms Bondelag med: "Hvorfor er du medlem i Bondelaget?" To dagers ledermøte går mot en ende, verving står på programmet og engasjementet er fortsatt svært høyt!

Kommunevalg 2015 - arbeidet fremover

Harald Velsand

Harald Velsand orienterte forsamlingen på ledermøtet i Troms Bondelag om det politiske arbeidet i Bondelaget frem mot kommunevalget 2015.

Matproduksjon er en politisk næring!

Kristin Ianssen

Kristin Ianssen, styremedlem i Norges Bondelag gjestet ledermøtet i Troms, som ble avholdt på Malangen Brygge. Hennes innspill gikk på den politiske situasjonen knyttet til den norske matproduksjonen. Selvforsyningsgraden er stadig synkende, i motsetning til hva som har vært målsetninga i landbruks- og matmeldinga, som kom i 2012.

Våre samarbeidspartnere