Nyheter

Brannvern i landbruket 19.november på Norges Brannskole!

Som en del av Troms Bondelag sitt fokus på HMS arbeid i landbruket, arrangerer vi på nytt en dag med brannvern i landbruket som tema. Dagen arrangeres i samarbeid med Gjensidige og Norges Brannskole. Vi kan tilby en spennende dag hvor du også får muligheten til praktiske øvelser.

Ledermøte Troms Bondelag 2014

Førstkommende mandag 3.november er det klart for Troms Bondelag sitt årlige ledermøte. I år har 17 av 23 lokallagsledere meldt seg på, vi ser frem til innholdsrike dager med godt arbeid og sosialt innhold. Fra Norges Bondelag kommer nestleder Kristin Ianssen, politisk rådgiver Harald Velsand, og prosjektleder Kaja Heltorp. I tillegg kommer mange av våre samarbeidsparter til å delta første dag.

Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge!

Team Nord

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

Flertall i Troms Fylkesting for å ikke heve merverdiavgiftsgrensa!

Et flertall i Fylkestinget i Troms går mot Regjeringens forslag om å øke mva grensen. I sin uttalelse skriver de "Troms Fylkesting har registret at landbruksministeren har uttalt at det er gode muligheter for økt produksjon av lammekjøtt i Troms. Dette er Troms Fylkesting enig i, og ber regjeringa finne tiltak som gjør at den foreslåtte endringa i mva-registrering ikke bidrar til redusert produksjon i sauenæringa i Troms. "

Hålogalandssamling 14. -15. november

Studieforbundet Næring og samfunn

Velkommen til Hålogalandssamlinga i Harstad 14. og 15. november 2014! Dagene for faglig påfyll og sosialt samvær! Hålogalandssamlinga arrangeres av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Troms Landbruksfaglige senter, Norsvin, Nortura og Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. Samarbeidspartnere er Troms Bondelag, Felleskjøpet Agri, Landkreditt Bank, Tine, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Nordnorsk Landbruksråd.

Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap!

Suksessen fra 2013 videreføres, 14. og 15. november er det klart for Hålogalandssamlinga 2014! Sett av tid og bli med på to spennende dager !!

Lokallagsårsmøtene er i gang!

I dag har Selnes Bondelag avholdt sitt årsmøte. Godt oppmøte og gode diskusjoner, leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes informerte om arbeidet i fylkeslaget. Nedenfor finner du en oppdatert oversikt over de kommende årsmøter.

Våre samarbeidspartnere