Programmet for kurset er todelt med en teoridel først på dagen. Etter en enkel lunsj er vi ute og vurderer forskjellige grøftefelt. De som ikke kan være med hele dagen kan også hive seg med på utedelen etter lunsj.

Kurssteder:

  • 10. juni kl 09.30 Lyngseidet, skytterhuset (1,5 km mot Svensby)
  • 11. juni kl 09.30 Målselv, Vikingheimen (6,5 km fra Olsborg mot Målsnes)
  • 17. juni kl 09.30 Harstad, Sørvikmarka Grendehus (3,5 km fra Sørvika mot Storjorda) Markvandring i Nordvika.

Bioforsk Nord er har det tekniske ansvar for kursene på Lyngseidet og i Målselv, mens Landbrukstjenesten MH har ansvar for kurset i Harstad.

Program:

Kaffen klar et kvarter før oppstart.

09.30   - Drenering, teori og metoder

                        - Krav til grøfteplan, eksempler

12.30   Lunsj

12.00   Markvandring med vurdering av grøftefelt

16.00   Oppsummering og avslutning

Påmelding:

Kursserien er støttet av Fylkesmannen i Troms.

Velkommen på dreneringskurs!