Nyheter

Vil ikke ha "idealbonden!"

Torsdag formiddag møtte Troms Bondelag Venstres leder Trine Skei Grande. I møte presiserte hun at Venstre ikke ønsker "idealbonden". Hun mener man må tørre å innrømme at det faktisk skjer en effektivisering i landbruket i dag. Med det mener hun at bonden må kunne si til seg selv at dette er det ressursgrunnlaget jeg har, ut i fra det skal jeg kunne produsere mest mulig effektivt og lønnsomt.

Våre samarbeidspartnere