Staten tilbød bøndene en inntektsvekst som var langt lavere enn andre grupper, og som vil øke inntektsavstanden ytterligere.  I tilbudet prioriterer regjeringen noen få store bruk på bekostning av storparten av bøndene.

-Det nytter ikke å øke norsk matproduksjon dersom et gjennomsnittlig gårdsbruk ikke skal ha livets rett. De få brukene som det her skal satses på, vil ikke kunne kompensere for de mange som nå vil møte en vanskeligere hverdag, sier Slåttnes.

Vi ser nå at vi har en regjering uten fokus på å sørge for matproduksjon til egen befolkning. Regjeringen ønsket ikke å gå oss i møte hverken på midler, eller de store strukturendringene de legger opp til.

Jordbruksoppgjøret handler ikke bare om inntekt. Det handler om å sikre et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til forbrukeren og om å sikre nærmere 100 000 arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Dette ansvaret har ikke regjeringa fulgt opp i sitt tilbud,

Vi har virkelig prøvd å forhandle. Nå har vi forventninger til at Stortinget gjør de grep som skal til for å sikre matproduksjon over hele landet, sier Slåttnes.