Nyheter

Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avrundet med valg av fylkesstyre, og Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt som leder. Tove Hanssen forlot plassen i styret etter 2 år, og Mette Pedersen Anfeltmo fra Målselv kom inn som nytt styremedlem.

Imponert over "stayer-evnen" til Tromsbonden!

Tromsbonden må få økt status, det må frem i lyset den verdiskapinga som bøndene i Troms utøver. Sp`s Irene Lange Nordahl er brennende engasjert i tromslandbruket.

Politisk seminar

Høyre ønsker å flytte matjorda for å unngå interessekonflikter.

Fremtiden for landbruket i Troms

Representanter fra forskninga, og matvareindustrien i fylket var til stede i Tromsø for å diskutere fremtiden til landbruket i Troms.

Hva betyr landbruket for næringsmiddelindustrien i Troms?

Meierisjef Jan-Vidar Olsen, Tine Meierier Storsteinnes og Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen, Nortura Andslimoen vil på Troms Bondelag sitt politiske seminar førstkommende tirsdag, presentere sine bedrifter og blant annet gi oss et innblikk i verdiskaping, sysselsetting og behovet for råvarer fremover.

Hva er fremtiden for matproduksjon i Troms?

Tradisjon tro avholder Troms Bondelag et politisk seminar i forkant av årsmøte. Tirsdag 12.mars er Elisabeth Aspaker- H, Irene Dahl-V, Odd Arne Thunberg- Ap og Irene Lange Nordahl- Sp, samlet på Grand Nordic Hotell i Tromsø for å fortelle hvordan de ser for seg fremtiden for matproduksjon i Troms.

Våre samarbeidspartnere