Nyheter

Troms Bondelag inviterer til åpent møte 5.februar, på Haraldvollen Røde kors senter, Bardufoss, vedrørende erstatningsordningene for klimabetingede skader og naturskader i landbruket.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte ”Hvordan samkjøre og endre erstatningsordningene for klimabetinga skader og naturskader i landbruket.” Vekstsesongen 2010 og 2012 har gitt gårdbrukere i Troms store utfordringer. Vi ønsker med dette møtet å se på muligheter for endringer i erstatningsordningene. Innledere: Nils Bjørke, leder Norges Bondelag, Gunn Eide, seksjonssjef, Statens Landbruksforvaltning, Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms, med flere.

Lite interesse for kjøp av melkekvote i Troms!

I går kom tallene fra Statens Landbruksforvaltning vedrørende kjøp av melkekvoter. Fylkesleder Asgeir Slåttnes er meget bekymret over hvor få som ønsker å kjøpe kvote i Troms.

Regionmøter

I dag går det ut invitasjon til regionmøter til alle medlemmer i Troms Bondelag. Håpet er at møtelokalene skal bli overfylte. Møtet i Bardu er utvidet for å gi plass til advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen, som skal snakke om pensjon.

Salg av kumelkkvoter øker i Troms

Fylkesleder Asgeir Slåttnes bekymrer seg over utviklingen i melkeproduksjonen i landsdelen.

Våre samarbeidspartnere