Nyheter

Ønsker A-sone for matproduksjon

Leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo, benyttet anledningen i møtet på Bardufoss å fremme sin ide og ønske om å få etablert A-sone for landbruksareal og matjord.

Regionmøte med pensjon som tema.

30.januar var advokat Jan Bangen fra Norges Bondelag, etter initiativ fra Bardu Bondelag, invitert med på regionmøte i Bardu. Han gav et godt innblikk i den nye pensjonsreformen og hvordan den vil slå ut for gårdbrukere.

Enighet om veien videre!

Kort oppsummert var det bred enighet om veien videre etter møtet på Haraldvollen i går. Erstatningsordningene må endres, Norges Bondelag er klar for å arbeide med dette, sier leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

Våre samarbeidspartnere