Nyheter

Avvikle landbruksutdanningen i Troms???

Den nye regjeringen satser i sin politiske plattform videre på kompetanseutvikling i landbruket. Skal Troms svare med å avvikle landbruksutdanningen i fylket?

Nytt fra HMS tjenesten!

Det har vært skifte av ansatte i HMS tjensten i region Vesterålen, under finner dere informasjon.

Våre samarbeidspartnere