Nyheter

God diskusjon etter orientering fra Brita Skallerud vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Brita Skallerud har tatt turen til Troms i dag for å informere om årets forhandlinger. Hele fylkesstyret og noen representanter fra lokallag møtte. Det var et godt møte med god diskusjon. Vi er glade for at Brita tok turen, sier fylkesleder Slåttnes, dette er viktig for å gi oss en bedre forståelse om hvordan prosessen foregår og hvilke utfordringer de møter underveis. Det gir oss en mulighet til å bedre forstå utfallet av forhandlingen.

Vervekurs i regi av Troms Bondelag

Torsdag 30.mai, Skogbrukets Hus i Andselv, er det klart for vervekurs i Troms Bondelag. Prosjektleder i "tørre å spørre" Elin Røed vil lede dagen. Det legges opp til aktiv deltakelse fra de oppmøtte. Medlemmene er det viktigste vi har i Troms Bondelag, vi håper at mange lokallag blir med, sier Asgeir Slåttnes, fylkesleder i Troms BOndelag

Orienteringsmøte vedrørende årets jordbruksforhandlinger.

Førstkommende torsdag kl 1100 kommer Brita Skallerud, forhandlingsutvalget, til Skogbrukets Hus i Andselv. Hun vil gi en oppsummering av årets forhandlinger og i tillegg vil det bli mulighet for å stille spørsmål. Møtet er ment for fylkesstyret og lokallagsledere evt en andre representanter fra de ulike lokallaga. Fylkesleder Asgeir Slåttnes oppfordrer alle lokallag til å stille med en representant.

Planprogrammet til regional transportplan på høring!

Styret i Troms Bondelag skal 30.mai behandle innspill til høring på planprogrammet til regional transportplan 2014-2023. Dette er en del av den regionale planstrategien. Det skal utarbeides et planprogram, som skal klargjøre formålet med regional transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.

Foreløpig ingen flomkrise i Troms

Bønder i Målselv rapporterer foreløpig om normal vårflom, men vannet i Målselva er ventet å stige fra kl 1500 i dag. Det er en god del vann innover jordene i noen områder, vannet inneholder også unormalt mye humus. Det blir spennende å følge med elva mot kvelden og natta, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

Skuffet over at distriktssatsinga uteble.

Idag ble det inngått jordbruksavtale mellom Staten og Bondeorganisasjonene. Kravet var på 1,9milliarder kr, avtalen ble på 1,27 milliarder kr, noe som i snitt gir et inntektsløft på 31 000kr/årsverk. Det positive med avtalen er at vi endelig er begynt å tette noe av inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper, men vi hadde trodd at distrikta skulle bli mer ivaretatt i avtalen, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes

Savner penger til distrikt!

Staten la i går frem et tilbud på 1,02 milliarder, mens kravet var 1,9 milliarder kr. Dette utgjør et snitt på 25000kr per årsverk, kravet var på 47000kr/årsverk. I tilbudet ligger svært lite og nærmest ingen satsing på distriktslandbruket, dette er svært skuffende sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Pubkveld og Bondevenner i Målselv!

Målselv bondelag inviterte med seg tre Bondevenner til pizza og pubkveld på Bardufosstun fredag 3.mai.

Våre samarbeidspartnere