Nyheter

Julehilsen 2017; Kjære kollegaer og venner !

Året har vært fylt av alt vi legger i en spennende tid for landbruket. En av de viktigste milepælene er jordbruksoppgjøret.

Landbrukshelg i Østfold 10. - 11. februar 2018

For fjerde gang arrangeres det Landbrukshelg i Østfold, og du er hjertelig velkommen til å bli med! Dette er en møteplass for folk i alle aldre og kurstilbudene er åpne for alle interesserte.

Fortsatt matproduksjon – om politikerne vil

- Kommunekartet for Indre Østfold tegnes nå på nytt – dette gir nye muligheter for å tenke mer helhetlig for bruken av arealene våre.» sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. - Av den grunn er Østfold Bondelag svært opptatt av hva Det faste utvalg for plansaker i Askim vil bestemme seg for når de skal behandle eventuell nedbygging av Sekkelsten i sitt møte mandag18. desember.

Stortinget freder Opplysningskontorene foreløpig

Fortsatt drift av opplysningskontorene, 75 millioner til omstillingsmidler og reversering av kuttet til frivillige organisasjoner var blant sakene som ble endelig vedtatt av Stortinget i går i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018.

Det feires i Østfold

I dag er vi 4 882 medlemmer i fylkeslaget. Vi har dermed vokst forbi det som var målsetningen vår for 2017. Hurra!

Hva skjer i årets WTO-forhandlinger?

Norges Bondelag v/Bjørn Gimming fra Østfold er tilstede når Verdens Handelsorganisasjon (WTO) møtes til ministermøte i Buenos Aires, 10.- 13. desember 2017. Flere forslag som er lagt fram i forkant av møtet kan få dramatiske følger for norsk landbruk, og kreve omfattende reformer av norsk landbrukspolitikk.

Intercity engasjerer

7. desember møtte over 10 tillitsvalgte i de berørte Bondelagene langs den planlagte InterCity-banen fra Moss til Østfold på Thorsø herregård i Fredrikstad. Spørsmålene var spesielt mange da Bane NOR la fram sine planer for banen.

Bondelagene diskuterer InterCity - utbygging

Østfold Bondelag samler i kveld alle lokallag i kommuner som blir berørt av InterCity-utbygginga mellom Moss og Halden fram mot 2030.

Felling av ulv

Fredag kom beskjeden om at to ulveflokker delvis innenfor ulvesonen kan tas ut. – Det er viktig med et vedtak om at jakta utenfor ulvesonen skal tas opp igjen.

Ber om at mindre dyrka mark tas til vei

Østfold Bondelag ser med stor bekymring på at Statens vegvesen ønsker å regulere 6 meter på hver side av fylkesvei 124 til veiformål. Totalt er det snakk om omdisponering av 50,6 dekar dyrka mark til denne veistrekningen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere