Thomas Stokke og Robert Moan fra Bane NOR åpnet møtet med en gjennomgang av de planene for de ulike deltraseene og for hensettingsspor i områder rundt Moss og Nedre Glomma. Hensettingsspor er togparkeringsplasser, som er arealkrevende og som Bane NOR ønsker å legge nær den framtidige togbanen for å parkere tog over natta og i perioder med lavere trafikk. Både selve banen, hensettingssporene og ikke minst en flytting av Råde stasjon vil kunne beslaglegge store arealer med landets beste matjord.  

 

Fredrikstadpolitikerne David Therani og Hans Ek deltok på den andre halvdelen av møtet, og ga råd om hvordan Bondelaget best mulig kan påvirke prosessene framover.

 

Bondelagets tillitsvalgte blei enige om å jobbe for å minimere nedbyggingen av matjord, gjennom for eksempel høringssvar til de respektive kommunene og møter med kommunepolitikerne. Samtidig vil Bondelaget for å gi best mulig informasjon til berørte grunneiere og bidra til grunneierorganisering der dette ennå ikke finnes.

Engasjerte tillitsvalgte lytter til gode råd om hvordan de kan påvirke prosessen til å bygge ned minst mulig matjord.