Møtet avholdes på Thorsø herregård, og formålet med møtet er å koordinere arbeidet i Bondelaget mellom lokallag og fylkeslag, både i planprosessen og når det gjelder grunnerverv, gjennom for eksempel politisk påvirkning og organisering av grunneiere.

Til møtet vil blant annet Bane NOR legge fram sine planer for strekningen Haug-Seut, og si litt om prosessen i de ulike strekningene.