Østfold Bondelag har, sammen med de andre fylkene, hatt en aktiv novembermåned med fokus på verving. Fra 1. november er det gratis å bli medlem i Bondelaget, og dette har mange benyttet seg av. Vi kan derfor ønske hele 43 nye medlemmer velkommen inn i Østfold Bondelag! En stor takk til aktive lokallag og engasjerte medlemmer som bidrar til at flere ønsker å være en del av vår organisasjon!

Beste verver i verveperioden

Fylkesstyret ønsker å gjøre stas på den beste ververen i kampanjens periode fra 1. november til 7. desember. Vedkommende vinner deltagelse på Landbrukshelga i Halden 10.-11. februar 2018, en populær kurshelg som samler bønder og landbruksinteresserte fra hele fylket. Det var hard konkurranse i toppen.

Både Per Erik Tofteberg og Andreas Næss har vervet fire nye medlemmer hver seg. Premien er "sponset" deltakelse på inntil kr. 2.000,- for deltakelse på Landbrukshelga 2018.

Vervevinner Per-Erik Tofteberg (til venstre) i aksjon Andreas Næss (midten) i intervju under aksjon

Beste lokallag

I tillegg premieres det lokallaget som har vervet flest i perioden, og det lokallag som har vervet flest i prosent av sitt medlemstall ved årsstart. Råde Bondelag og Sarpsborg Bondelag har begge fått 10 nye medlemmer noe som betyr at de deler premien og får kr. 1 750 hver seg til nye aktiviteter.

Hvaler Bondelag har fått fem nye medlemmer, og har hatt en økning på 11 %. Medlemstallet var 43 ved årsstart. Laget vil få premien på kr 2 500 til medlemsaktiviteter.