Dette er en kurshelg der du møter både nye og kjente folk til sosialt og faglig påfyll. Her kan du fylle på med nyttige diskusjoner, kompetanse og utveksle erfaringer med andre med samme interesse.

Velkommen til Landbrukshelga i Østfold på Fredriksten Hotell 10.-11. februar 2018.

Østfold Landbruksselskap holder i rammene for arrangementet, mens ulike organisasjoner holder i sine respektive kurstilbud inn i arrangementet. I 2018 er kurstilbudene satt sammen av følgende organisasjoner; Tine, Nortura, Østfold Birøkterlag, Norsk Landbruksrådgivning Øst, Studieforbundet Næring og Samfunn, Østfold Bonde- og Småbrukarlag, Østfold Bondelag.

Du finner informasjon om alle kurstilbudene, program og påmelding her

Følg også arrangementet på facebook