Nyheter

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

Norske bønder står sammen med bønder i Ukraina

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt resolusjon om situasjonen i Ukraina. I tillegg fikk representantskapet en oppdatering fra direktøren i UNAF, en paraply for ukrainske landbruksorganisasjoner, på hvordan situasjonen for bønder i Ukraina er nå.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2022 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Innsatsprisen 2021 gikk til Elise Eng og Evy Lund Kvernenes, Årets verver 2021 ble Per Ola Haartveit og prisen som Årets lokallag gikk til Skiptvet Bondelag. Les hvorfor her.

Leders tale til ettertanke

Leders tale på årets årsmøte i Østfold Bondelag var naturlig nok preget av krigen i Europa og de lidelser og utfordringer dette medfører. Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud fulgte opp med et klart budskap om at gapet mellom et årsverk i jordbruket og gjennomsnittsinntekta til andre grupper må tettes med minst en fjerdedel.

Ingen aksept for ny fordeling

- Vi kan ikke akseptere forslaget til ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene. Vi skal produsere mest mulig mat i et fylke mye god kornjord. Vi er klare til å utføre dette samfunnsoppdraget. Men, når vi samtidig får i oppgave å redde Oslofjorden og ta vare på vassdragene, med enda mindre midler, må rope et varsko. Dette er hoderystende forslag som kommer til å få store konsekvenser for tilslutningen til RMP, sier en opprørt Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Aslak Eriksrud på årsmøte i Østfold Bondelag

Årsmøte i Østfold Bondelag avholdes på Hafslund konferansesenter torsdag 24. mars. Nærmere 100 delegater og gjester vil møtes blant annet for å høre politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud innlede om landbrukets utfordringer og muligheter i en verden med uroligheter og krig. Han vil naturlig nok også innom mulighetsrommet med ny såkalt landbruksvennlig regjering.

Endringer i avlingsskadeordningen?

Styret i Østfold Bondelag har gitt sitt innspill til rapporten «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» . Dette er en gjennomgang av det vi tidligere kalte avlingsskadeordningen, og forslagene vil ble en del av årets jordbruksforhandlinger. Les vårt innspill her.

Tett gapet

I dag leverte Østfold Bondelag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. I innspillet er fylkeslaget klare på at det er et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Østfold Bondelag forventer at dette gapet tettes med minst en fjerdedel, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Østfold Bondelag mener at alle typer produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus.

Bli med på kurs i bruk av sosiale medier 28. mars

Østfold Bondelag inviterer deg som har en liten «bondeinfluenser» i deg eller er lokallagets ansvarlige for sosiale medier til fysisk og praktisk kurs. Mandag 28. mars kl. 18.00 får du får kyndig hjelp av Eva Pettersen fra Byro.no og Elise Eng @grisebonden til å lykkes bedre på sosiale medier.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Valgnemdas innstilling 2022

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Stormøte Korn: Ingen løfter, mye god vilje fra landbruksministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch var forsiktig med løftene, men serverte mange formuleringer med positiv klang på Stormøte Korn i Askim i går.

Våre samarbeidspartnere