Nyheter

Tid for årsmøter i 24 bondelag i Østfold

Denne uka går vi i gang med perioden med årsmøter for de 24 lokallaga i Østfold. Årsmøtene er en viktig arena for deg som medlem og vi oppfordrer deg til å møte opp på ditt bondelags årsmøte. Det er her du kan få sagt din mening og samtidig møte andre i nærområdet til en hyggelig sosial samling.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bente Roer i grøntutvalget

Vi er glade for at Bente Roer fra Rygge takket ja til å bli nytt medlem av grøntutvalget i Norges Bondelag. Bente har lang fartstid som aktiv i landbrukets organisasjoner, med stort nettverk og kunnskap om grøntprodusentenes behov.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere