Nyheter

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Julefreden senker seg

Fra og med tirsdag 20. desember og fram til mandag 2. januar er det julestengt på kontoret til Østfold Bondelag. E-post og telefonhenvendelser vil bli besvart fram til 23. desember. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Peker på modifisert totalkalkyle for å finne bondens inntekt

1. desember sendte Østfold Bondelag sitt innspill til Norges Bondelag om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket. Innspillet er basert på en god og grundig prosess, der hele 17 av lokallagene sendte inn høringsinnspill. Østfold Bondelag har i sitt innspill blant annet pekt på å bruke en modifisert totalkalkyle til å sammenlikne bondens inntekt med lønnsnivået til andre grupper.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere