Krigen i Ukraina setter global matproduksjon under press, og skaper usikkerhet om matkornsituasjonen. Norges Bondelag har sagt at kornprodusenten kan produsere mer matkorn.

I dag kom regjeringa med en lovnad om at staten skal ta en større del av regningen for produksjonen av matkorn gjennom å tilby økt pris og økte tilskudd i årets jordbruksoppgjør.  

– Norske bønder kan og vil produsere mer mathvete for å bidra i matforsyninga. Det er bra at regjeringen tar grep i den akutte situasjonen vi nå er i, og gir en garanti for at dette skal lønne seg i en situasjon med økte kostnader. Å ha en løpende norsk matproduksjon er den beste beredskapen vi kan ha, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Gjennomslag

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier de åpner for prisnedskrivning og at regjeringa nå gir signaler til bøndene på lønnsomhet.

– Dette er et gjennomslag for vårt innspill om at matsikkerhet handler om å ta nasjonalt ansvar og produsere så mye matkorn som vi kan, sier Gimming.

Med regjeringas lovnad i dag har Norges Bondelag fått gjennomslag for to av punktene som er spilt inn til regjeringen – nemlig at det må være økt lønnsomhet i matkornproduksjonen og en konkret forsikring om det før såkornet går i jorda.

Mangler gjødselkompensasjon

Norges Bondelag har også spilt inn til regjeringen behovet for gjødselkompensasjon. Den ekstraordinære kostnadssituasjonen på viktige innsatsfaktorer som gjødsel, skaper denne sesongen stor usikkerhet for norske bønder. Derfor har Bondelaget bedt om en målretta gjødselordning, og vil fortsette å jobbe for det.

– Dette punket ligger ikke i det som regjeringen nå har kommet med. Den økte matkornprisen må ta høyde for økte gjødselkostnader, det er uklart hvor mye midler som ligger i dette forslaget, sier Bjørn Gimming.