Nyheter

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Fikk gjennomslag for å se på kontingenten

Østfold Bondelag har arbeidet målrettet for at organisasjonens kontingentsystem skal gås igjennom. Arbeidet blei kronet med seier, da årsmøtet tilsluttet seg en slik revisjon under behandlingen av rammebudsjett og kontingent i 2023.

Hvor blei det av matkornsatsinga?

Dette spørsmålet stilte Per Erik Tofteberg til landbruks- og matminister Sandra Borch på Bondetingets andre dag.

Tenk nytt om kommunikasjon!

Det oppfordret Thomas Riiser organisasjonen til i sitt innlegg under generaldebatten på Bondetinget. - Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi må kommunisere ut det som faktisk betyr noe; "Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det enkelt årsverk?", sa Riiser fra talerstolen.

Først ut i generaldebatten

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud var første taler ut i dagens generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag. Han takket Bjørn Gimming for en god leders tale, og at Gimming understreket at årets jordbruksoppgjør kun var starten på en snuoperasjon for næringa.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I 2020 lanserte vi kampanjen #Pant boksen!. Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Vil bidra til en reinere Oslofjord

Norges Bondelag sendte 1. juni svar på høringen med forslag om nye miljøkrav for Oslo og Viken. I sitt svar peker Bondelaget på at kravene må være kunnskapsbaserte og målretta. Derfor mener Bondelaget at de beste tiltakene for å redusere nitrogenavrenning til Oslofjorden er god gjødselplanlegging, presisjonsgjødsling og dyrking av fangvekster, framfor Statsforvalterens forslag om å pålegge at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere