Nyheter

Kurs lokale valgnemnder

Vi inviterer til digitalt kurs for valgnemndene onsdag den 7. september kl.20.00 – 21.30 på Teams. Brita Skallerud er kursholder, og kurset blir i samarbeid med de andre fylkeslagene i Viken.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Arbeidet mot villsvina fortsetter

Slik avsluttes forordet i den nylig publiserte rapporten Aremark Bondelag har laget for å oppsummere sitt egne villsvinprosjekt. Et prosjekt som blant annet har vært finansiert av Bærekraftfondet.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

I år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på årets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Jeg tar saken, sa Thomas Riiser, og dagen etter var Felleskjøpet i gang med å skaffe frø. Resultatet ble 500 kg med solsikkefrø som i disse dager sås over hele Østfold, og ikke minst over 15 000 kroner i donasjon til Ukraina.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere