Innsatsprisen 2021

Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere person(er) som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og enestående innsats for Østfoldlandbruket. Helt siden 1999 har fylkesstyret gjort dette.

For 2021 ønsket styret å gi Innsatsprisen ikke til èn men til to personer som på en fantastisk, men ulik måte formidler kunnskap om, stolthet og tillit til landbruket.

 

Evy Lund Kvernenes tildeles Innsatsprisen 2021 for hennes mangeårige arbeid og innsats for å spre kunnskap om og vise fram landbruket. Hun er en meget god ambassadør for den norske bonden, med et sterkt engasjement og hjerte for aktiv bruk av kulturlandskapet.

 

Elise Eng tildeles Innsatsprisen 2021 for hennes innsats for å skape stolthet, tillit til og kunnskap om landbruk, og en ung bondes hverdag gjennom Instagramprofilen @grisebonden. Gjennom denne kanalen er hun med på å heve kunnskapsnivået hos mange på en god, enkel og forståelig måte. Dette treffer spesielt unge både i og utenfor næringa.

Se klipp fra overrekkelsene som ble gjort i forkant av årsmøtet: 

 

 

 

Årets verver 2021

For andre året på rad utmerker Per Ola Haartveit seg med sitt engasjement for verving. I tillegg til å være Østfolds toppverver i 2021 er han nr.3 på den nasjonale lista. I 2021 ga den gode innsatsen 13 nye medlemmer.

- Ditt bidrag er betydelig og til stor inspirasjon for oss alle, sa juryens leder i forbindelse med overrekkelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets lokallag 2021

- Denne prisen deles i år ut til Skiptvet Bondelag som har hatt positiv medlemsvekst og god medlemspleie gjennom året. Laget bidrar med god aktivitet rettet mot barn og ungdom i sin kommune, bidrar til å forskjønne sentrum og samarbeider godt med andre organisasjoner i kommunen.  I tillegg premieres de for deres aksjonsvilje ved bruddet i jordbruksforhandlingene 2021.