Det er stor interesse fra politikere og andre gjester for årets årsmøte som skal diskutere og behandle følgende saker: 

Sak 1   Konstituering av årsmøtet

Sak 2 Leders tale

Sak 3 Innledninger

- Kommentator og journalist i TV 2 Aslak Eriksrud er årets årsmøteinnleder og vil ta delegatene med på refleksjoner rundt «En verden «full» av kriser hvilken mulighet ligger i det for norske bønder og norsk landbruk. Mulighetsrommet i spennet mellom forventninger og muligheter med ny regjering/regjeringsplattform.»

- Bodhild Fjelltveit er 2. nestleder i Norges Bondelag, og driver med sau på Fjelltveit i Bergen i Vestland fylke. Hun vil innlede om aktuelle saker fra Norges Bondelag

Sak 4 Årsmelding 2021

Sak 5 Regnskap 2021

Sak 6 Strategi og handlingsplan 2022/2023

Sak 7 Budsjett 2022

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Utdeling av priser

Sak 10 Valg