Nyheter

Stormøte korn 2. mars

Onsdag 2. mars inviterer Østfold og Akershus Bondelag til stormøte korn i Askim. - Vi er svært glade for å presentere et program med et "stjernegalleri" av innledere. Sjekk her. Alle hjertelig velkomne.

Kurs i omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm på gården? Vi inviterer til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk" tirsdag 8. mars kl. 17.00 på Tomb vgs. Solli Bioenergi AS står for det faglige innholdet.

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Enige om strømstøtte til landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder gjødsel er det fortsatt usikkert.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2022

Årsmøtet i Østfold Bondelag er i år planlagt å finne sted på konferansesenteret på Hafslund hovedgård og konferansesenter i Sarpsborg kommune, torsdag den 24.mars 2022.

Kurs i omlegging til fornybar energi

I samarbeid med Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk".

Våre samarbeidspartnere