Krigen i Ukraina og den urolige internasjonale situasjonen påvirker også norsk landbruk og norske bønder, ikke minst på et medmenneskelig plan. Representantskapet løftet Ukraina-situasjonen på flere måter gjennom møtet, og kom med en egen resolusjon: (Se video fra UNAF lenger ned i saken)

"Norske bønder står saman med bønder i Ukraina.

Russlands invasjon av Ukraina sjokkerer alle. Representantskapet i Norges Bondelag gir støtte til ukrainske bønder og det ukrainske folket i den vanskelege siutasjonen dei er i. 

Det er ufatteleg at det igjen er krig i Europa, og vanskeleg å førestille seg dei lidingane dette påfører det ukrainske folket og våre kollegaer. Mange bønder risikerer dagleg livet for å produsere mat for både sitt eige folk og resten av verda. Vi er fulle av beundring for dette motet.

Ukraina er eit stort og viktig jordbruksland. Arbeidet bøndene gjer er verdifullt ikkje berre for eiga matforsyning, men også for resten av verda. Invasjonen påfører humanitære lidingar for det ukrainske folket og forstyrrar verdas matforsyning. Krigen truar matproduksjon og foredling, gir logistikkutfordringar, og høgare prisar. Ukraina-invasjonen understrekar kor sårbar verdas matproduksjon er, og kor viktig det er at alle land har rett og plikt til å produsere mat til eige folk.

Mange norske bønder har tette band til Ukraina gjennom ukrainske arbeidsfolk på garden. Vi vil oppmode bønder som har ledig bustad på garden, til å ta kontakt med kommunen og tilby innkvartering.

Norske bønder går audmjuke inn i våronna her heime med tanke på den vanskelege situasjonen ukrainske bønder står i. Vi håpar på fred og siger for den ukrainske sjølvstendekampen.»

Hilsen fra UNAF – en paraply av ukrainske landbruksorganisasjoner

Under representantskapsmøte ble det også vist en sterk videohilsen fra Mariia Didukh som er direktør i UNAF – en paraply av ukrainske landbruksorganisasjoner. Hun kunne fortelle om vanskelige forhold for bønder i Ukraina, blant annet med bomber og blokader. Hun frykter situasjonen i Ukraina kan føre til hungersnød i flere deler av verden. Se videoen under: