Nyheter

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Velkommen til klimakveld

Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor dere får en introduksjon til klimaarbeid og klimakalkulatoren. Dette blir fysiske møter hvor du får vite mer om hva dette er, og ikke minst få prøve deg litt i egen klimakalkulator.

Ledermøtet til Nederland

I år har Østfold Bondelag valgt å arrangere sitt ledermøte som en fagtur til Nederland. Torsdag reiser lokallagsledere, fylkesstyret, ansatte og gjester fra Østfold Bondelag for å besøke og få høre om hverdagen til bønder i Nederland.

Gratis ut året

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Skattekurset i gang

Bondelaget er i gang med høstens skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. I Østfold sitter nå over 100 regnskapsførere benket for oppdatering og siste nytt innen regnskap, skatt og avgift - og hvordan dette påvirker bondens regnskap.

Våre samarbeidspartnere