Nyheter

Tillitsvalgte i bondelaget skoleres til innsats og kamp

2022 er ikke mange ukene gammelt men allerede har en rekke tillitsvalgte i Østfold Bondelag gjennomført kurs i ledelse av organisasjoner, kurs i bruk av sosiale medier og samling med skolering i strategi foran årets jordbruksforhandlinger.

Krever full kompensasjon for rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag sendte torsdag 28. januar 2022 et brev til rovviltnemnda i region 4, der fylkeslaget blant annet krever økte satser for oppsett og drift av rovviltavvisende gjerder. Østfold Bondelag påpeker i samme brev at rammen for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er alt for lav i våre områder og at denne også må heves betraktelig. Brevet blei svært aktuelt da Oslo tingrett tre dager seinere avsa en dom der de stanser lisensjakta på fire flokker innenfor ulvesona.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Ny medarbeider i Østfold Bondelag

Erlend Lund Kvernenes er ansatt som førstekonsulent i Østfold Bondelag (vikariat ut 2022). Han kommer fra stillingen som natur- og miljørådgiver hos Stord-Fitjar kommune, og hadde sin første arbeidsdag hos oss den 3. januar.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere