Nyheter

På bekostning av norsk matproduksjon

Denne uka stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Viken de nye miljøkravene for jordbruksarealene i Østfold og Akershus fra 1.1.2023. I store deler av Østfold vil det bli et krav om at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. – Dette er et krav som ikke er målrettet, vil båndlegge store arealer og vil gå på bekostning av matproduksjon basert på norske ressurser, sier en engasjert leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Bondens økonomi: – Det er mye å ta igjen

Hvorfor er bondens økonomi viktig? Hva påvirker den og hva blir viktig framover? Dette er temaet i ukas episode av Landbrukspodden, med Christian Anton Smedshaug som gjest.

Strømstøtteordningen må forsterkes

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

Samling for unge bønder

Er du mellom 18-35 år og er interessert i landbruk, ønsker å drive gård i framtida eller kanskje er du ung bonde? Da er samlingen den 27. september på Inspiria i Sarpsborg noe for deg!

Innspill til handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en pågående høring av utkast til handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 2022 – 2026. - Det er et godt og nødvendig utgangspunkt for utvikling og vekst av økologisk produksjon, og i neste omgang økt forbruk både innenfor det offentlige og hos den enkelte forbruker.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere