Jordbruket og staten fortsetter i dag med møter hvor de går gjennom sine posisjoner i krav og tilbud. Det er omfattende og mange elementer som må på plass.