Jordbruket skal i dag møte staten kl. 10.00 for å gå gjennom sine posisjoner i krav og tilbud. Oppgjøret er komplisert og svært omfattende, mange elementer må på plass og det er lagt opp til at gjennomgangen fortsetter også tirsdag 10.mai.