Jordbruksforhandlingene har fortsatt hele lørdagen med møter mellom jordbrukets forhandlere, og mellom jordbruket og staten. Det er ventet at forhandlingene går gjennom helgen.