Jordbrukets forhandlingsutvalg varsler staten om at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.  Les mer.