Proposisjonen er nå sendt til Stortinget og behandles i næringskomitéen før endelig vedtak i Stortinget 15. juni. Les mer.