Jordbruket og staten er enig om et utredningsoppdrag til Budsjettnemda for jordbruket. 

Les hele saken her