HER kan du se hvordan pengene etter tilleggsforhandlingene blir fordelt.