10 bønder fra hele landet har kjørt traktor til Oslo, for å aksjonere foran Stortinget. Les mer om hovedmarkeringen etter bruddet.