Budsjettnemda har fått utsatt sin frist for rapporten de skal lage som er er et felles tallgrunnlag for forhandlingene.

Les hele saken her