Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2021. Representantskapet mener det er behov for et kraftig inntektsløft i norsk landbruk.

Les nettsaken her.