Nyheter

- Regjeringa lukker øynene for Stortinget

- Denne regjeringa må være både døv og blind, når den lar være å forholde seg til det som Stortinget vedtok for bare 14 dager siden. Med Statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet mot andre inntektsgrupper, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er tonedøvt

Staten mente kravet fra jordbruket var umusikalsk. Da må vi kunne betegne tilbudet i jordbruksforhandlingene som direkte tonedøvt, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Trond Elllingsbø.

Det nødvendige løftet i norsk matproduksjon

Jordbruksforhandlingene blir første arbeidsmøte mellom partene når Stortingets vedtatte jordbruksmelding skal iverksettes. Kravet vi overleverte Staten er i overenstemmelse med det Stortinget ønsker, sier Trond Ellingsbø og Kristina Hegge i et avisinnlegg.

Krav i tråd med Stortingets vilje

- Jordbruket har i dag levert et krav for jordbruksforhandlingene i tråd med Stortingets dryppende ferske jordbruksmelding. I år krever vi et solid løft med vekt på små og mellomstore bruk, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Gjør det vanskeligere for unge å kjøpe gård

Regjeringa vil endre konsesjonsloven, slik at det blir lettere for kapitalinteresser å kjøpe opp gårder. – Prisene på gårdsbruk vil gå kraftig opp, og terskelen for unge som ønsker å bli bønder kan bli uoverkommelig stor, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Nederlag for blåblå matpolitikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Nord-Fron Bondelag er årets lokallag

Under årsmøtet i Oppland Bondelag ble Nord-Fron Bondelag kåret til årets lokallag i 2016. De er videre nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag.

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Dette betinger en satsing på kompetanse. Er viljen til stede for å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet?, spør årsmøtet i Oppland Bondelag.

Full tillit til Trond Ellingsbø

Det ble gjenvalg på Trond Ellingsbø fra Heidal som fylkesleder i Oppland Bondelag. Han fikk 71 av 71 stemmer! Ny nestleder ble Kristina Hegge fra Biri.

Står samlet i kampen

Gjennomgangstone på Hedmark Bondelags årsmøte: Vi vil stå samlet i kampen rundt jordbruksmeldinga! Dette framgår også tydelig i den vedtatte resolusjonen, der årsmøtet slår ring rundt markedsordningen for geitemelk.

Utnytter matinteressen

- Jeg opplever en sterk interesse for mat, samtidig som det er helt utrolig hva folk IKKE vet om mat og jordbruk! Så jeg benytter enhver anledning til å dytte på med kunnskap, fortalte matjournalist Yngve Ekern til Hedmark Bondelags årsmøte.

Aas-Eng gjenvalgt

Erling Aas-Eng ble enstemmig gjenvalgt som leder av Hedmark Bondelag på organisasjonens årsmøte 15. mars. Ny på fast styreplass er Harald Håkenrud fra Nord-Odal.

Regjeringen legger opp til splitt og hersk

Regjeringen ønsker å vrake ordninger som fungerer godt, de har satt ny rekord i trenering av Stortingsvedtaket om forvaltning av rovdyr, og vi blir beskyldt for å ikke å rope halleluja. Trond Ellingsbø åpnet sin årsmøtetale med å få ut litt frustrasjon.

Eidskog kåret til årets lokallag

Eidskog ble årets lokallag blant Hedmark Bondelags 34 lokallag. Hans Kristian Bakken mottok prisen under årsmøtemiddagen 14. mars.

Tautrakk og lakk om jordbruksmeldinga

Først fikk Helgesen fikk kjeft av alle, og så drev politikerne tautrekking om jordbruksmeldinga. Noen lekkasjer kom det også: Avløsertilskuddet blir ikke fjernet, mens markedsordningen for geitemelk fortsatt er i fare. Venstre avgjør melkekvoteregionene.

Mener Helgesen må gå

Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng etterlyser en handlekraftig minister og regjering i ulvesaken, og mener at Erna Solberg må skifte ut Vidar Helgesen nå.

Politisk toppdebatt om ulv og jordbruksmelding

Samtidig som dragkampen går med harde tak i Stortinget om ulv og jordbruksmelding, stiller Knut Storberget (Ap), Gunnar A Gundersen (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Karin Andersen (SV) til debatt 14. mars på Hedmark Bondelags årsmøte for å diskutere nettopp disse brennhete temaene.

Trysil-bønder markerte motstand mot Helgesen

Bondelaget med tydelig beskjed til Vidar Helgesen i Trysil: Ulv utgjør fortsatt stor fare for skade på beitedyr. Det foreligger ikke noe juridisk hinder for den vedtatte lisensfellinga. Stortingets vedtak må gjennomføres nå!

Politisk narrespill fra Helgesen

– Vidar Helgesen viser tydelig at han ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Lovforslaget han har lagt fram i dag vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier lederen i Hedmark Bondelag.

Helgesen møter ikke Stortingets bestilling

Vidar Helgesen har blitt bedt om å komme tilbake til Stortinget med en løsning slik at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan oppnås. Det gjør han ikke med det nye lovendringsforslaget som han la fram denne uka.

Trond Ellingsbø og Kristina Hegge på topp i Oppland Bondelag

Valgkomiteen har nå avgitt sin enstemmige innstilling. Erfaring og kontinuitet har vært viktig for komiteen i et særdeles viktig år for næringa. Trond Ellingsbø foreslås gjenvalgt som leder og Kristina Hegge foreslås som ny nestleder i Oppland Bondelag.

Et brennende engasjement for landbruket i Oppland

Vel 50 bål ble tent i går, og disse bålene varslet fare. Vi er redde for konsekvensene av den retningen Regjeringen ønsker for det norske landbruket.

Brennende engasjement for landbruket

I hele Hedmark var det tirsdag et flammende engasjement for landbruket. Varselbål ble tent for å advare om faren som ligger i regjeringens forslag til jordbruksmelding. Vang Bondelag tente på en megahaug med kvist ved Vien-krysset, og fikk blant andre Hamar-ordføreren på visitt.

Forlikspartiene skaper mer uro

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka. Det sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Vi tenner bål for landbruket i Hedmark

Tirsdag 31. januar tennes varselbål over hele Hedmark som et faresignal om hva som vil være konsekvensene hvis regjeringens jordbruksmelding blir vedtatt. Meldinga innebærer sentralisering, liberalisering og en svekkelse av den norske landbruksmodellen.

Vi tenner bål for landbruket i Oppland

Tirsdag 31. januar kl 15 tennes det bål rundt om i fylket. Bålene er et varsel om fare. En fare for at Regjeringen skal føre landbruket i helt feil retning. Her er en foreløpig båloversikt.

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

Bli med til Oslo 30. januar for å kreve politisk handling i ulvesaken! Meld på til busstransport her. Faklene tennes kl 19!

Vi må bli best på det vi kan bli gode på!

Fylkesleder Trond Ellingsbø holdt innlegg i Norges Bondelags representantskapsmøte i går. Jordbruksmeldingas ensidige fokus på billigst mulig jordbruk henger ikke på greip.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Ulvevedtak - ikke til å leve med!

Vi reagerte med sjokk og vantro på Helgesens nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark. Det skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i et leserinnlegg til avisene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere